SPECIÁLNÍ RUKAVICE

Speciální ochranné rukavice - protipořezové rukavice, kombinované antivibrační rukavice, celomáčené kyselinovzdorné rukavice, ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům.

Mezi speciální ochranné rukavice jsme zařadili protipořezové rukavice, kombinované antivibrační rukavice, celomáčené kyselinovzdorné rukavice, ochranné rukavice proti chemikáliím a mikroorganismům. Některé jsou na vnitřní straně flockované (tzn., že na libovolný podklad opatřený vhodným lepidlem se elektrostaticky nanáší textilní střiž, nejčastěji bavlna).